WTM-BLOCK

tri-fold-brochure-wtmblock-11x8.5-02

WTM-BLOCK คืออะไร?
WTM-BLOCK (อิฐมวลเบา)WTM-BLOCK เป็นอิฐโฟมมวลเบาที่ได้รับการพัฒนา ให้นำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านที่มีลักษณะเด่นในด้านการป้องกันความร้อนได้อย่างดี เพราะมีส่วนผสมของโพลียูเรเทนโฟมเป็นหลักซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน-เย็น ที่ดีเยี่ยม

20140305_172338 20140305_172412

WTM-BLOCK เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยอมรับคุณภาพ หรือไม่?
WTM-BLOCK เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย และได้มีกรพัฒนาให้เหมาะสม กับคุณสมบัติของวัตถุดิบภายในประเทศทำให้มั่นใจได้ว่า WTM-BLOCK มีคุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันทุกประการ

WTM-BLOCK มีคุณสมบัติอย่างไร?
จากรูปขยายของหน้าตัดของ WTM-BLOCK ทำให้เรามองเห็นเม็ดโพลียูเรเทนโฟมนับล้านชิ้น ที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อบล็อกแต่ละเซล (Cell) ซึ่งมีความแข็งแรงในตัวเอง แต่ละเซลจะมีจุดเชื่อมต่อกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโดยรวมเรียกระบบนี้ว่า เซลปิด (Closed Cell) ระบบเซลปิดนี้จะเป็นตัวป้องการซึมผ่านของเสียง และความร้อนในขณะเดียวกัน ทำให้มั่นได้ว่าการทำงานของ WTM-BLOCK จะมีส่วนช่วยในการลดการนำความร้อนและเก็บเสียงได้ดียิ่งขึ้น

20131119_142026

การดูดซึมความชื้นต่ำ
ระดับความชื้นที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1% ทำให้ค่าการนำความร้อนเพิ่มขึ้นประมาณ 5% แต่เนื่องจาก WTM-BLOCK มีค่าดูดซับความชื้นต่ำ ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติของโพลียูเรเทนโฟม จึงเป็นผลให้มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำกว่า

การดูดซับน้ำที่ต่ำกว่า
จึงสามารถใช้ปูนฉาบทั่วไปได้ โดยที่ไม่มีการแตกร้าว หลุดร่อน

น้ำหนักเบา
เช่นเดียวกับบล็อกมวลเบาทั่วไป นอกจากช่วยลดน้ำหนักโครงสร้างแล้ว ยังช่วยป้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติพิเศษของ WTM-BLOCK
รักษาความเย็นภายใน
การที่มีความร้อนภายนอกสามารถแทรกผ่าน WTM-BLOCK ได้ช้ากว่า จึงทำให้ WTM-BLOCK สามารถกักเก็บความเย็นภายในได้นานกว่าบ้านที่ใช้บล็อกทั่วไป

ความแข็งแรง
ในขบวนการผลิต WTM-BLOCK นั้น ได้มีการควบคุมคุณภาพ และทดสอบความแข็งแรงเบื้องต้น ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า WTM-BLOCKทุกก้อน ที่ผลิตจากโรงงานผ่านมาตราฐานความแข็งแรงตามที่กำหนด

การออกแบบในคุณลักษณะเฉพาะ
WTM-BLOCK มี่มีน้ำหนักเบา และมีมวลที่สามารถตัดแต่งในรูปแบบต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการทำงาน และสามารถประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายรูปแบบ

wtm-block-1 wtm-block-2 wtm-block-3