พิธีมอบบ้าน Bayer โรงเรียนวัดเกาะยายชา

พิธีมอบบ้าน Bayer โรงเรียนวัดเกาะยายชา