เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

คุณจุฑามาศ ธีรชัยไพศาล
(ผู้บริหารฯ) บ.วินเทอมส์ จก.
เป็นตัวแทนบริษัทฯ
เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2561